Çevre

Sürdürülebilir bir iş yaşamı ve topluluğu için daha güvenli ve daha temiz operasyonlar yapmak

Sadece bir şut değil, uzun vadeli bir aktarım noktası çözümü

Weba, müşterilerin özel ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun şekilde tasarlandığı için güvenilir bir aktarım çözümüdür. Performanstan ödün vermeden sağlık, güvenlik ve çevre risklerini en aza indiriyoruz. Mühendislikteki mükemmelliğimiz çevresel ilkelerimizle birleştiğinde değerli bir çevre mühendisliği yaklaşımı sunmaktadır. İnsanları, gezegeni ve kârlılığı koruyarak müşterilerimizin amaçlarına ulaşmasını ve değerlerini korumalarını sağlıyoruz.

Müşterilerin yeni çevre düzenlemelerini takip etmelerine, bölge halkına iş sağlamalarına, çalışanların sağlığını korumalarına ve de çevrede yaşayanların hava kirliliğinin zararı etkilerine maruz kalmamalarını sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Buna Pekin'inkinden de daha kötü bir hava kalitesine sebep olan kömür madenlerinden Mpumalanga kirliliği de dahildir.

OBJ_4545
OBJ_4541
OBJ_4550

Sadece vaatte bulunmuyoruz, ölçülebilir sonuçlarla verdiğimiz sözlerden kendimizi sorumlu tutuyoruz.

Eksiksiz bir aktarım noktası çözümü alabilmeniz için aktarım noktasındaki verileri toplayarak şutun çevresindeki koşulların tamamının görünür olmasını sağlıyoruz.

Madencilikteki tozun çoğu, malzemenin konveyörler üzerinden ve şutlar aracılığıyla taşınması sırasında oluşur. İnsan sağlığına odaklanarak toz partiküllerinin ve etkilerinin tam bir analizini yapıyoruz.Bilimsel veriler, Weba'nın şutların bakım ihtiyaçları ve zamanlamaları göz önünde bulundurularak optimum kapasitede görev yapmalarını sağlarken toz kirliliğini de azalttığını göstermektedir.

En gelişmiş teknolojileri kullanarak toz ve malzeme parçacıklarını ölçen Weba, müşterilerine aşağıdaki bilgileri sağlamaktadır:

  • Malzeme bilgisi
  • Aktarım noktası açıklamaları
  • Çevresel şartlar
  • Geleneksel şut temel bilgileri
  • Weba mühendislik tasarımı hakkında temel bilgiler

Güçlü, istatiksel süreç kontrolümüz ve son teknolojimiz, müşterilemize performans, sağlık, güvenlik ve çevresel gereksinim ihtiyaçlarını güvenilir bir şekilde karşılayan bütüncül bir çözüm sunmamızı sağlamaktadır.

Aşırı toz, sadece parçalara zarar verip bakım ihtiyaçlarını artırmaz; atmosferik tozdaki metaller, metaloidler ve sporlar, insanların zehirli kirleticilere ve enfeksiyonlara maruz kalmalarına da sebep olur.

Şutlarımızın mühendisliğini ve tasarımını özel aktarım ve maden cevheri uygulamalarına göre yaparken sistemlerimiz hızın, yönün ve malzeme çarpmasının daha iyi idaresinde tam bir kontrol sağlar. Bu, ekipmanın yaşam döngüsünü uzatırken gürültü, toz kirliliği, enerji tüketimi ve döküntü en aza indirilir. Dökülme kontrolü ana odak noktasıdır çünkü aktarma noktası çevresindeki toz parçacıklarında en önemli azalmayı ve sağlık, güvenlik ve performansa en büyük yararı sunar.

Toz analizimiz, geleneksel şutdan tutarlı bir toz salınımı temel profilinin çıkarılması için son teknolojilerin kullanımı ile başlar; ardından yeni kurulan Weba şut toz salınımı ile kıyaslanarak devam eder. Bu karşılaştırma, şutlarımızın hem aktarma noktası etrafında çalışanlara hem de gezegenimize ne kadar büyük bir fayda sağladığını göstermemize olanak tanır.

Modellerimiz, insan sağlığı üzerinde en önemli etkiye sahip olan 0,3 mikron boyutundaki partiküllere odaklanır. Bu hayati bilgi ile müşterilerimiz, Weba şutlarının kapalı alan madencilik düzenlemelerine uygunluğundan emin olabilir.

Picture-1-

Picture 1 – Modeling the conventional chute vs the Weba chute particle measurements. The Weba design has got a more steady state profile with efficient flow design.

Daha sonra iki WEBA profili içinde temel bir model üretiriz: Mevcut partikül seviyelerinin açıkca gösterilmesi için birisi dağınık verileri, diğeri normalleştirilmiş profili gösterir.

Saniyenin 0,003'ü hassasiyetinde, istenilen süre boyunca, 30 saniyede bir veri alırız. Bu veriyi, malzeme büyüklüğü, bant hızı, bağıl nem, yaş termometre sıcaklığı, rüzgar değişkenleri ve malzeme tipi gibi etkenleri göz önüne alarak dağılım grafiğine işliyoruz.

Scatterd-data

Picture 2 – The scatter data will indicate the maximum and minimum dust point in the profile.

Bu şekilde tozun malzeme büyüklüğü ile ilişkisini gösteren normalleştirilmiş bir profil oluşturabiliyoruz.

Normalised-data

Picture 3 – The normalized profile will provide the client with data on how dust levels increases with larger lump sizes that are introduced into the system.