Ayrık Eleman Metodu ile Modelleme

En başından beri en iyi transfer çözümlerini sağlamak için malzemelerinizin akış dinamiklerini hesaplıyoruz

Ayrık Elemanlar Metodu ile Modelleme (DEM), yığın katıların davranışını tahmin etmek için tekil parçacıklar ve sınırlar arasındaki etkileşimi modelleyen sayısal bir tekniktir. Bu yöntem, hareketli sınırları kolayca modelleyebilir ve parçacık akışı dinamiklerini daha iyi anlamak için kullanılır.

Bulgularımızı; malzeme aktarımınızın üretkenliğini, güvenliğini, çevresel etkisini ve maliyet optmizasyonunu artırmak için en iyi akış hızı ve yön kontrolünü mümkün kılan, en verimli ve etkili aktarma kanalını tasarlamak üzere kullanıyoruz.

DEM şunları tahmin etmek için kullanılır:

  • Yığın malzeme akış şekilleri
  • Yığın malzeme akış oranları
  • Parçacıklar ve sınır yüzeyi üzerindeki darbe kuvvetleri
  • Sınır yüzeyindeki aşınma şekilleri
  • Hız profilleri ve ölü bölgeler
  • Ayrışma ve karışma sırasında parçacık dağılımı

 
 

Weba olarak sadece en gelişmiş teknolojileri kullanmıyoruz; aynı zamanda bu konuda uzmanız

DEM kullanımı endüstride kısıtlı olduğu için hatalı girdilerin kullanımı yaygındır ve bu da sonuçların yanlış yorumlanmasına sebep olur ve DEM'in saygınlığına zarar verir. Bu nedenle doğru girdinin kullanılması ve daha da önemlisi, laboratuvar testlerinin doğru bir şekilde yapılması çok önemlidir.

Malzeme özellikleri, yani kütle yoğunluğu, birim hacim oranı, partiküller arası sürtünme katsayısı, partikül sürtünme katsayısı, adezyon, kohezyon ve partikül büyüklüğü dağılımı simülasyon sırasında dikkate alınır. Özellikle bu laboratuvar testleri ve sonuçları her zaman 0-10 mm (tipik olarak 0-4 mm) arasında elenen malzeme kullanılarak yapılır ve taşınan malzemenin sadece bir kısmı ince olduğundan doğru olduğu varsayılmamalıdır.

İnce parçacıklar malzeme testlerinde kullanılır. Hesaplaması çok zor olduğu için yazılım bu parçacıkları taklit edemez. Bunu telafi etmek için malzeme özellikleri ayarlanır ve büyük elementlere/yığınlara ince parçacıklar gibi davranılır.

İkili analizimiz sayesinde en etkili aktarım şutu çözümü için en bilimsel ve en doğru sonuçları alırsınız.

DEM, bir şut aracılığıyla tasarımın işlevselliğini ve akış düzenini gösterirken kullanmak için harika bir araçtır ve görsel olarak sunulduğunda herkesin tasarımı ve çözümü anlamasını sağlar.

Weba Chute Systems & Solutions'ndeki tüm şutlar, DEM'in gerektiğinde bir doğrulama aracı olarak kullanıldığı, süreklilik yöntemi kullanılarak tasarlanmıştır. DEM yazılımı ayrıca sahadaki mevcut sorunları kopyalamak ve sahada uygulanmadan önce uygun bir çözümün doğrulanmasına yardımcı olmak için de kullanılır.

DEM'imizi Çalışırken Görün

 

 

Weba'nın DEM ile sağladığı dünya çapındaki başarılarından bazılarını okuyun.